cagri merkezi
Strona główna
Stypendia dla uczniów szkół zawodowych PDF Drukuj Email
wtorek, 24. październik 2017 09:11

Do końca października trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w ramach marszałkowskiego projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Wsparcie trafi do ponad 600 uczniów, wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie. Dokumenty i formularze ...

 

do pobrania na zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl

 

W roku szkolnym 2017/2018 ze wsparcia skorzysta 622 uczniów z terenu naszego województwa. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów techników (około 70 procent) oraz zasadniczych szkół zawodowych (około 30 procent) - podział wynika z liczebności uczniów w poszczególnych typach szkół. Wysokość stypendium (od 200 do 500 złotych miesięcznie) zależy od pozycji stypendysty na liście rankingowej i rodzaju szkoły. Stypendia przyznawane będą na okres 10 miesięcy. Najwyższy poziom stypendium to łącznie aż 5 tysięcy złotych (nieopodatkowane).

 

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:
- w danym roku szkolnym uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły zawodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
- jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej;
- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00.

 

Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

 

Wnioski można składać do 31 października 2017 roku. Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania na zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl

 

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie, 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

 

Źródło: Biuro rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 


Kontakt

Starostwo Powiatowe
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. (54) 282 79 00
fax (54) 282 79 28
@ sekretariat, admin

Dzisiaj jest

21 Listopada 2017
Wtorek

Imieniny obchodzą:
Albert, Alberta, Albertyna, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Piotr, Regina, Rena, Rufus, Twardosław, Wiesław
Do końca roku zostało 41 dni.

LINKI

Prasa i media